Видове лична информация, която събираме


Ние събираме информация, която идентифицира лицето, във връзка с потребителите на нашата уеб страница. Информация, която идентифицира лицето са тези данни, които идентифицират или могат да идентифицират определен Краен потребител. Ние използваме тази информация (Лични данни), за да Ви предоставим продукти и услуги, предлагани и описани на интернет сайта.Тези лични данни може да включват Вашето име, имейл адрес, потребителски идентификатор, име на домейн, пощенски адрес, телефонен номер.

Цели, за които използваме вашите лични данниКак вашите лични данни се предоставят на трети лица


Ние използваме Вашата лична информация за:

Подадените от Вас лични данни са конфиденциални и няма да бъдат предоставяни на трети страни (изключение тук прави куриерската фирма, която ще обслужи заявката Ви). Достоверността им се проверява и те служат само, за да може да бъде завършена коректно Вашата поръчка.